Latest in Tech

THÁNH VỊNH 30 (15.9) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, xin cứu con theo lượng từ bi của Ngài.
1. Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa đừng để con bao giờ tủi nhục. Vì Ngài công chính xin giải thoát con. Xin mau cứu chữa và lắng tai nghe lời. Lời khấn vái ngày đêm nguyện Chúa lắng nghe lời.
2. Xin Ngài mãi mãi là là núi đá, để đời con nương ẩn suốt đời. Và là thành lũy cứu độ chúng con. Ngài là núi đá thành lũy bảo vệ con. Vì danh dự Ngài thôi xin dẫn lối đưa đường.
3. Xin Ngài gỡ con khỏi dò lưới kẻ thù giăng mưu tìm hãm hại. Vì Ngài là chốn trú ẩn của con. Con xin phó thác hồn con trong tay Ngài. Ngài đã cứu chuộc con lạy Thiên Chúa tín thành.
4. Con hằng vững tin Ngài lạy Chúa Ngài là Chúa nhân từ con thờ. Ngài luôn nắm giữ số phận của con. Xin mau cứu thoát đời con xa quân thù. Và cứu thoát hồn con khỏi mưu kẻ bách hại.
5. Tấm lòng Chúa nhân hậu thật cao cả Ngài dành cho những người kính sợ. Và Ngài thi thố trước mặt thế nhân. Cho ai đến với Ngài nương thân đêm ngày. Ngài mãi mãi chở che khỏi gian ác quân thù.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaĐức Trinh Nữ Ma-ri-a là người có phúc. Bà xứng đáng lãnh nhận cành lá tử đạo dưới chân thập giá Chúa mà không phải chết. Alleiluia.