Latest in Tech

THÁNH VỊNH 77 (14.9) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúng ta đừng lãng quên những việc Chúa làm.
1. Dân tôi hỡi này nghe tôi dạy bảo. Lắng tai mà đón nhận lời lẽ miệng tôi. Mở miệng ra tôi sẽ nói những lời giáo huấn. Công bố điều huyền bí thuở xa xưa.
2. Họ chỉ đi tìm Chúa khi Người phạt họ. Mới trở lại mau mắn tìm Thiên Chúa họ quên. Họ mới nhớ Thiên Chúa chính nơi họ nương thân. Đấng cứu chuộc là Chúa thật cao vời.
3. Miệng họ đã phờ phỉnh Chúa họ thờ. Lưỡi lật lọng họ dối lừa Thiên Chúa họ luôn. Và lòng tâm không gắn bó với Người hôm sớm. Chẳng trung thành mà giữ lời ước giao.
4. Nhưng Người vẫn thương xót mãi trọn đời. Thứ tha tội cho họ mà chẳng diệt tiêu. Vạn lần Chúa đã nén những cơn giận dân Chúa. Chẳng khơi bừng nộ khí Người tuôn ra.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng cây Thập Tự mà cứu chuộc thế gian. Alleiluia.