Latest in Tech

THÁNH VỊNH 97 (18.11) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa đã mạc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người tạo tác biết bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay uy dũng, nhờ cánh tay chí thánh của Người. 
2. Chúa nay dọi chiếu hồng ân cứu rỗi, Người mạc khải đức chính trung của Người. Người đã nhớ lại tình sâu nghĩa tín, dành hết cho Ích diên là dân Người. 
3. Khắp nơi bờ cõi địa cầu xem thấy, Người dùng quyền phép cứu độ trần gian. Nào ca khen và cùng tung hô Chúa, đàn hát lên hỡi tất cả địa cầu. 
4. Hãy mau đàn hát ngợi ca Thiên Chúa,  hạc cầm cùng với tiếng ca hoà vang. Kèn vang lên tù và cùng cất tiếng, mừng Chúa ta chính Vua của muôn loài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúng con ca ngợi Chúa là Thượng Đế. Lạy Chúa ca đoàn vinh quang của các tông đồ ca ngợi Chúa. Alleiluia.