Latest in Tech

THÁNH VỊNH 116 (25.01) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. 
1. Vạn quốc hỡi, nào ca ngợi Chúa. Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người. 
2. Vì tình Chúa Ngài thương thật mạnh mẽ. Lòng thành tín Chúa mãi vững bền.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Thầy đã chọn các con ở giữa thế gian, để các con ra đi và sinh được nhiều hoa trái và hoa trái các con tồn tại". Alleluia.