Latest in Tech

THÁNH VỊNH 29 (M1T) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu con. 
1. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã cứu con không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Hỡi kẻ tín thành nào hãy ca vang mừng Chúa nhân từ và cảm tạ danh Chúa. 
2. Lệ rơi khi sương xuống đêm về hừng sáng đã reo vang vọng khắp trời, Chúa đã biểu lộ tình thương. Ngài có nổi giận chỉ thoáng giây thôi, còn suốt cả đời Ngài yêu thương chăn dắt. 
3. Lạy Chúa, xin thương lắng nghe lời và hãy đỡ nâng phù trì thân phận con những mỏng giòn yếu đuối. Đổi tiếng ca buồn thành khúc ca vui, cởi áo sô Ngài mặc cho con áo mới. 
4. Vì thế, con luôn mãi ca ngợi miệng mãi mãi không im lặng tán tụng Chúa đã dủ tình thương con. Lạy Thiên Chúa con thờ tình Chúa bao la, con mãi ca ngợi Ngài và tạ ơn Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaAi giữ lời Chúa Ki-tô đó chính là người yêu mến Thiên Chúa vẹn toàn. Alleluia.