Latest in Tech

THÁNH VỊNH 71 (M1T) – Huy Hoàng

ĐK: Triều đại Người đua nở hoa công lý và thiên thu thái bình thịnh trị. 
1. Muôn lạy Chúa ban xuống quyền hành và công minh đến với lòng vua, để người xét đoán thật công bình và bênh đỡ quyền những kẻ nghèo khó. 
2. Vương triều Chúa công lý ngự trị và thiên thu an ninh bình yên. Người là Vua thống trị vũ hoàn, từ sông Cái và đến tận cùng cõi đất. 
3. Dân nghèo Chúa cứu thoát hộ phù cùng ai đang khốn khó lầm than. Chạnh lòng thương ai nhỏ khó nghèo và giải cứu mạng sống kẻ hèn đơn. 
4. Danh Người sẽ mãi mãi trường tồn và vang xa dưới ánh vầng dương. Nhờ Người các dân được chúc lành và muôn nước ngợi khen Người có phúc. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy". Alleluia.