Menu


THÁNH VỊNH 50 (CN5MCB) – Huy Hoàng

ĐK: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con một trái tim trong sạch. 
1. Xin xót thương con theo lòng từ bi Chúa lạy Chúa, xoá tội con theo lượng hải hà. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con xin Chúa rửa sạch. 
2. Xin Chúa ban cho con lòng trong trắng đổi mới tinh thần con chung thủy với Ngài. Xin đừng xua đuổi cách nhan Ngài đừng lấy đi trong con Thánh Thần của Ngài. 
3. Xin Chúa ban cho con niềm vui cứu rỗi và nâng đỡ đời con theo lòng quảng đại. Con dạy cho tội nhân lối Ngài, người bước sai sẽ trở lại cùng Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa phán: "Ai phụng sự Ta thì hãy theo Ta và Ta ở đâu thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó".