Latest in Tech

THÁNH VỊNH 115 (MMTB) – Huy Hoàng

ĐK: Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa. 
1. Con biết lấy chi dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài tặng ban. Con sẽ lãnh chén hồng ân cứu độ và con sẽ kêu cầu Danh Ngài. 
2. Con sẽ hiến dâng lên lời ngợi ca làm của lễ dâng về Ngài ngày đêm. Con sẽ giữ mãi lời con khấn nguyện, lời thề hứa trước mặt dân Ngài. 
3. Ôi quý hoá thay máu đào hiền nhân, nguyện chịu chết giữ một lòng thuỷ chung. Con sẽ mãi mãi là tôi tớ Ngài, Ngài đập tan xích xiềng cho con rồi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. 
Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời." Alleluia.