Menu

LỜI NGÀI CÒN ĐÓ – P. Kim

ĐK: Lời Ngài năm xưa còn đó con ghi nhớ hoài. Ruộng đồng mênh mông mùa tới ngát hương thơm nồng. Lời Ngài còn đó ngàn thu xin ghi nhớ lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. 
1. Được Ngài sai đi làm ánh sáng cho trần gian. Được Ngài sai đi làm muối ướp cho mặn đời. Được Ngài sai đi làm chứng tá cho tình yêu. Nguyện luôn ghi nhớ giây phút nào dám quên. 
2. Rồi một ngày nao nhạt phai phút giây đầu tiên. Tưởng chừng tình yêu như lá cuốn trôi theo giòng. Thì nguyện cho con ghi khắc phút giây ngày xưa. Tình Ngài kiên trung không chút nào đổi thay. 
3. Tình Ngài bao la làm đuốc sáng cho đường đi. Tình Ngài ủi an dìu bước những khi đau buồn. Dù đường chông gai ngăn lối vẫn không sợ chi. Vì luôn ghi nhớ có Chúa ở với con.
***  Imprimatur: 15.01.2020 - GP. Nha Trang (TNB1)