Latest in Tech

DÂNG LỄ MÙA XUÂN – Hải Nguyễn

1. Xuân mới vừa sang muôn hoa sắc hương toả lan, đông giá tàn phai mùa xuân đến thắm tươi khung trời. Con đến trước toà cao sang để dâng của lễ lên Cha, lòng con ươm sắc xuân hương nồng nàn, nguyện dâng câu hát cảm ơn Cha. 
ĐK: Xin dâng bánh với rượu nồng (ư...) do công nhân thế vun -trồng để mong trở nên Mình Máu Thánh nuôi con. Xin dâng xác thân với linh hồn cùng bao vất vả bao lo toan, dám xin Ngài thương khứng nhận lòng thành con dâng. 
2. Hoa thắm vườn xuân rung rinh chút sương nhẹ vương, năm cũ vừa qua nhiều ân phúc gió mưa thuận hoà. Xin Chúa của mùa xuân thương rộng ban ân sủng vô biên, để mong nối kết bao trái tim nồng, hiệp chung câu hát để tri ân. 
3. Xuân mới họp nhau bên nhan thánh Cha hiển linh, dâng khúc tạ ơn một năm cũ đã qua an lành. Trên bước đường đời tương lai nguyện Cha tuôn đổ muôn ơn, để con luôn thiết tha sống cho vừa, tình Cha thương bảo dưỡng cho con.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)