Menu


KÍNH THỜ THÁNH GIÁ – Hải Triều

ĐK: Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa 
Mừng hát Chúa đã sống lại rất hiển vinh. 
Ấy chính vì nhờ cây Thánh Giá niềm hân hoan đã chan hoà khắp trần gian. 
1. Nguyện Chúa Trời dủ thương chúc phúc 
Xin Nhan Thánh Ngài rạng chiếu chúng con. 
Đường lối Chúa khắp thế trần sẽ biết 
Ơn Ngài cứu độ muôn nước sẽ am tường. 
2. Bài ca tụng vang trong dân nước 
Ngợi khen Chúa Trời nào các quốc gia. 
Lời công minh sẽ xét xử nhân thế 
Tay Người cai trị liệt quốc trên địa cầu. 
3. Ngàn hoa màu trổ sinh tươi tốt 
Ấy chính Chúa Trời hằng tưới phước lộc. 
Nguyện thương xem mưa ân tình lai láng 
Khắp cả thế trần nhận biết Danh Chúa Trời. 
***  Imprimatur: 07-11-2009 - TGP. Sài Gòn (Tt. Bên Chân Chúa)