Menu


LỜI KINH CHIỀU – Nam Hải

1. Một ngày khoảnh khắc đi qua, thời gian đi vào dĩ vãng, 
con hướng về Tôn Nhan Thiên Chúa, để cảm tạ tình Chúa đã thương con. 
Ngày ngày tuần tiết đi qua, đời con hao mòn sức yếu. 
Con vững lòng an vui trong Chúa, trọn cuộc đời con quyết tín trung. 
ĐK: Nguyện cầu Ngài nâng đỡ con luôn, vì đời chông gai vương đầy lối. 
Con đây xác thân yếu hèn, cậy nhờ ơn Chúa con vững niềm tin. 
2. Nhìn lại cuộc sống đi qua, đời con mây mù che lối, 
đã bao lần con xa ơn Chúa, làm phụ tình của Chúa đã thương con. 
Giờ này tự hối ăn năn, dù cho ba thù sóng gió. 
Con một lòng đi theo chân Chúa, nguyện một đời con quyết dấn thân. 
3. Một đời chỉ biết trung kiên, tình yêu con đã dâng hiến. 
Con nguyện cầu Ba Ngôi Thiên Chúa, hằng chỉ đường và thêm sức cho con. 
Lời thề cùng Chúa Giê-su, ngày đêm con hằng ghi nhớ. 
Sống một đời yêu thương bác ái, để rạng ngời Danh Chúa chí nhân. 
4. Nhìn về đỉnh núi Can-vê, tình yêu Chúa đã ban phát. 
Cũng chỉ vì yêu thương nhân thế, chịu khổ hình Ngài không tiếng than van. 
Nhìn về Thập giá vinh quang, lòng con không còn xao xuyến, 
vững một niềm tin yêu theo Chúa, để hưởng nhờ ơn Chúa thứ tha.
***  Imprimatur: 06.6.2002 - TGP. Sài Gòn (Thánh Ca Phụng Vụ Tổng Hợp 1)