Menu


[TCPV] Chúa Nhật 23 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ 
Kim Long
 
Mi Trầm
  Rm 13,8-10   
Đỗ Vy Hạ
 
Vinh Hạnh
 
Mai Nguyên Vũ
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Martino
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
Phạm Liên Hùng
  
Nguyễn Duy
  
Nguyên Kha
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
 ý: Tv 41   
Cung Thương
 Mt 18,15-20   
Huy Hoàng
  Mt 18,15-20   
La Thập Tự
 
Thy Yên

Vũ Đình Ân
  
Phạm Quang

Phanxicô

Phanxicô
 ⚫ Tạ Lễ
Ngọc Linh

Ngọc Linh

Văn Chi