Menu


[TCPV] Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14-9)

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 14 tháng 9

 ⚫ Ca Nhập lễ                 *Gl 6,14
Văn Chi
  *Gl 6,14    
Ngọc Linh
  *Gl 6,14    
Trần Văn Hiến
   *Gl 6,14    
Thành Tâm
  *Gl 6,14    
Văn Chi
   *Gl 6,14    
Hoàng Kim
 
Huy Hoàng
 
Ngọc Kôn
 
Hải Triều
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Huy Hoàng
  
Kim Long
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
Hải Ánh
  
Việt Khôi
  
Mi Trầm
  
Nguyễn Duy
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
* Ga 12,32
------
* Ga 12,32   
Anphong Hoan
* Ga 12,32; 13,16   
Nguyên Hữu
   
Lan Thanh
   
Nguyễn Duy
  
Nguyễn Duy

Đỗ Vy Hạ

Đỗ Vy Hạ

Phanxicô

Ngọc Linh
 ⚫ Tạ Lễ
Văn Chi