Menu


[TCPV] Chúa Nhật 32 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ                     
Kim Long
Ý: Tv 87   
Kim Long
Ý: Tv 87    
Kim Long
 
Hương Vĩnh
 
Lan Thanh
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Minh Tâm
  
Thanh Lâm
  Dâng Lễ
Hương Vĩnh
  
Hoàng Vũ
  
Nguyễn Duy
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
Ý: Tv 22  
Duy Thiên
Ý: Tv 22  
Phanxicô
Ý: Tv 22   
Lê Quang Ánh
Ý: Tv 22   
Vũ Văn Lịch
Ý: Tv 22   
Anh Tuấn
Ý: Tv 22   
Vinh Hạnh
Ý: Tv 22   
Hùng Lân
 Ý: Tv 22   
Cao Huy Hoàng
Ý: Tv 22   
Mi Trầm
Mt 25,1-13   
Huy Hoàng
Mt 25,1-13   
La Thập Tự
Mt 25,1-13   
Thái Nguyên
Mt 25,1-13   
Mi Trầm
   
Ân Đức
   
Đăng Quang
   
Trần Hoà Yên
   
Viết Chung
 ⚫ Tạ Lễ
Mi Trầm

Phương Anh

Kim Long

Hương Đan

Ca hiệp lễ
Tv 87,3
Lạy Chúa,
xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài,
xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.

Ca hiệp lễ
Tv 22,1-3
Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.

Lc 24,32
Các môn đệ nhận ra Chúa Giê-su
khi Người bẻ bánh.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)