Menu


[TCPV] Chúa Nhật 24 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ 
Kim Long
 
Nguyễn Văn Trinh
   
Huy Hoàng
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
Thanh Đan
  
Mi Trầm
  
Nguyễn Duy
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
Mt 18,21-35   
La Thập Tự
 Mt 18,21-35   
Huy Hoàng
  Mt 18,21-35   
Huy Hoàng
  Mt 18,21-35    
Mi Trầm
  
Từ Duyên

Nguyễn Duy

Lê Quang Ánh

Phanxicô
 ⚫ Tạ Lễ
Kim Long

Trầm Hương

Nguyễn Khắc Tuần