Menu


[TCPV] Chúa Nhật 2 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật II Thường Niên B

   Nhập lễ
Kim Long
 
Xuân Thu
 
Phạm Đình Nhu
 
Đăng Quang
 
Nguyễn Duy
 
Nguyễn Văn Trinh
   Đáp Ca
Năm B: Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 (Đ. c.8a và c.9a)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  Ca Tiến lễ
Tv 65,1.2.16 (Graduale Romanum, p. 227)

   
 Xin đến mà nghe (ý Tv 65)
Kim Long
   
Kim Long
   
Văn Chi
   
Hùng Lân
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 22,5 hoặc 1Ga 4,16

 
Kim Long
   
Mi Trầm
   
La Thập Tự
 
Thái Nguyên
   
Phanxicô
   
Duy Thiên
   
Mi Trầm
   
Trần Hoà Yên
   
Văn Chi
   
Ngọc Linh
   
Trần Hoà Yên
   Tạ lễ
Mi Trầm

Nguyễn Duy

Huyền Linh

Ca nhập lễ
x.Tv 65,4
Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa,
đàn ca mừng Thánh Danh,
lạy Chúa Trời cao cả.

Ca hiệp lễ
1. x. Tv 22,5
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
chén của con chan chứa rượu nồng.
2. 1Ga 4,16
Chúng ta đã nhận biết
và tin vào tình yêu
của Thiên Chúa đối với chúng ta.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)