Menu


[TCPV] Chúa Nhật 31 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXXI Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ                     
Kim Long
Ý: Tv 37   
Đăng Quang
    
Huy Hoàng
 
Thái Nguyên
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  Dâng Lễ
Vương Diệu
  
Thái Nguyên
  
Anh Tuấn
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
Mt 23,1-12   
Huy Hoàng
Mt 23,1-12   
La Thập Tự
Mt 23,1-12   
Thái Nguyên
Ý: Tv 15  
Mi Trầm
Ý: Tv 15   
Ngọc Tiến
  
Ngọc Linh

Phanxicô
   
Phanxicô
   
Đàm Ninh Hoa
   
Anh Tuấn
   
Ngọc Linh
 ⚫ Tạ Lễ
Mi Trầm

Kim Long

Nguyễn Duy

Ca hiệp lễ
Tv 37,22-23
Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc,
đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ.
Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ.

Ca hiệp lễ
Tv 15,11
Lạy Chúa,
Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống :
Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề.

Ga 6,57
Chúa nói : “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, 
và tôi sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)