Menu


[TCPV] Chúa Nhật 3 Mùa Chay B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật III Mùa Chay B

   Nhập lễ
Tv 24,15-16 hoặc Ed 36,23-26

 
Kim Long
 
Hải Triều
 
Mi Trầm
 
Vi Nam
 
Đỗ Vy Hạ
   Đáp Ca
Năm B: Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. Ga 6,68c)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ
Tv 18,9.11.12 (Graduale Romanum, p. 309) | Đối ca với Tv 50 (GS)

   
Phanxicô
   
Mi Trầm
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Ga 4,13-14 hoặc Tv 83,4-5 | Đối ca với Tv 26 (GS)

 
Kim Long
   
Thái Nguyên
   
La Thập Tự
   
 Nguồn ánh sáng (ý Tv 26)
Hoàng Kim
   
Trầm Hương
   
Ân Đức
   Tạ lễ
Đỗ Vy Hạ

Phanxicô

Ca nhập lễ
1. x. Tv 24,15-16
Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi
vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,
vì thân này bơ vơ cùng khổ.
2. x. Ed 36,23-26
Chúa phán :
“Khi danh Ta hiển thánh nơi các ngươi,
Ta sẽ tập trung các ngươi lại
từ khắp mọi nơi trên mặt đất.
Trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong ngần,
và mọi vết nhơ của các ngươi
sẽ được tẩy sạch.
Ta sẽ đặt thần trí mới vào lòng các ngươi.”

Ca dâng lễ
Tv 18,9.11.12 (x. Graduale Romanum, p. 306)
Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.
Thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng,
ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.
Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi ;
ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích.
Đối ca với Tv 50 (x. Graduale Simplex)
ĐC: Hãy san sẻ cơm bánh cho người đói khát,
và đưa người vất vưởng lang thang về nhà mình.

Ca hiệp lễ
2. Tv 83,4-5
Lạy Chúa Tể càn khôn
là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa.
Phúc thay người ở trong thánh điện,
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)