Menu


[TCPV] Chúa Nhật 22 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ 
Kim Long
 
Thái Nguyên
 
Thanh An
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
Mi Trầm
  
Hải Ánh
  
Mi Trầm
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
 
Huy Hoàng
 
Anh Linh
 
La Thập Tự

Mi Trầm
 
Trần Hoà Yên
 
Hồng Trần, PĐĐ
Mt 5,9-10   
 Bài Ca Trên Núi  [Sử dụng PK 7+8]
Nguyễn Duy

Phanxicô

Nguyễn Duy
 ⚫ Tạ Lễ
Hồng Trần, PĐĐ

Mi Trầm

Mi Trầm