Menu


[TCPV] Chúa Nhật 27 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ 
Kim Long
 
Nguyên Kha
 
Hoàng Phúc
 
Nguyên Thanh
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Martino
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  Dâng Lễ
Nguyễn Duy
  
Kim Long
  
Hồng Dung
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
Mt 21,33-43   
Huy Hoàng
Mt 21,33-43   
Trần Hoà Yên
Mt 21,33-43   
Mi Trầm
Mt 21,33-43   
La Thập Tự

Phan Sang/NVV

Ân Đức

Nguyễn Duy

Phanxicô
 ⚫ Tạ Lễ
Ngọc Linh

Oanh Sông Lam

Phạm Xuân Chiến

Văn Chi

Ca nhập lễ
Et 13,9.10-11
Lạy Chúa,
Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài
mà không ai cưỡng nổi.
Ngài tạo thành vũ trụ
cùng muôn loài hiện hữu dưới bầu trời.
Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn.

Ca hiệp lễ
Ac 3,25 
Chúa nhân hậu từ bi
với những kẻ một niềm trông cậy,
và tha thiết kiếm tìm Người.

1 Cr 10,17 
Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người,
chúng ta cũng chỉ là một thân thể,
vì mọi người cùng chia sẻ
một tấm bánh và một chén rượu mà thôi.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)