Menu


[TCPV] Chúa Nhật 2 Mùa Chay B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật II Mùa Chay B

   Nhập lễ
Tv 26,8-9 hoặc Tv 24,6.3.22

 
Kim Long
 
Mi Trầm
 
Mi Trầm
   Đáp Ca
Năm B: Tv 115,10 và 15.16-17.18-19 (Đ. Tv 114,9)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ
Tv 118,47.48 (Graduale Romanum, p. 356)

   
Nguyễn Duy
   
Văn Chi
   
Kim Long
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Mt  17,5

 
Kim Long
   
Thái Nguyên
   
La Thập Tự
 
Lê Phú Hải
   
Nguyên Kha
   
Nguyễn Duy
   
Xuân Tưởng
   Tạ lễ
Vũ Đình Ân

Ngọc Kôn

Ca nhập lễ
1. x. Tv 26,8-9
Khi nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ :
“Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.”
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,
xin Ngài đừng ẩn mặt.
2. x. Tv 24,6.3.22
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu
tự ngàn xưa Ngài từng biểu lộ,
đừng bao giờ để quân thù chế ngự chúng con.
Lạy Thiên Chúa Ít-ra-en,
xin cứu chúng con thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.

Ca dâng lễ
Tv 118,47.48 (x. Graduale Romanum, p. 357)
Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
và hết lòng yêu mến.
Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.
Như lễ Chúa Hiển Dung (x. Graduale Simplex)
ĐC: Chúng con xin dựng 3 cài lều: 
một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a ;
Tv 132

Ca hiệp lễ
Mt 17,5
Đây là Con yêu dấu của Ta,
Ta hết lòng quý mến.
Hãy vâng nghe lời Người.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)