Menu


[TCPV] Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm A

 ⚫ Ca Nhập lễ                     Tv 16
Kim Long
Tv 16   
Nguyên Hữu
 Tv 16   
Cát Minh
 
Thy Yên
 
Martino
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  Dâng Lễ
Thy Yên
  
Thơ Thảo
  
Việt Khôi
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
Mt 22,15-21   
Huy Hoàng
Tv 32   
Phạm Đình Nhu
Mt 22,15-21   
La Thập Tự
   
Đại Hồng/Ngọc Thanh
  
Mi Trầm

Thành Tâm
 ⚫ Tạ Lễ
Nguyễn Duy

Hoàng Vũ

Phanxicô

Ca hiệp lễ
Tv 16,6.8
Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa,
vì Ngài đáp lời con,
xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.
Xin giữ gìn con như thể con ngươi,
dưới bóng Ngài, xin thương che chở.

Ca hiệp lễ
Tv 32,18-19
Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi dưỡng trong buổi cơ hàn.

Mc 10,45
Con Người đến để hiến dâng mạng sống
làm giá chuộc muôn người.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)