Menu


[TCPV] Chúa Nhật 4 Mùa Chay B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật IV Mùa Chay B

   Nhập lễ
Is 66,10-11; [Tv 121 x. GR: 108]

 
Kim Long
 
Xuân Thảo
 
Huy Hoàng
 
Kim Long
 
Nguyên Thanh
   Đáp Ca
Năm B: Tv 136,1-2.3.4-5.6 (Đ. x. c.5a.6a)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ
Tv 134,3.6 (Graduale Romanum, p. 110) | Đối ca với Tv 91 (GS)

   
Kim Long
   
Kim Long
   
Nguyễn Duy
   
Sơn Ca Linh
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Ga 9,11; Lc 15,32; Tv 121,3-4

 
Kim Long
 
Hải Triều
   
Thái Nguyên
   
La Thập Tự
 
Nguyên Hữu
[Ca nguyện chiều tối]   
Nam Hải
   
Nguyễn Duy
   
Trần Hoà Yên
   
Thiên Đan
   Tạ lễ
Hùng Lân

Trầm Hương

Ca nhập lễ
x. Is 66,10-11
Mừng vui lên, Giê-ru-sa-lem hỡi !
Tề tựu cả về đây,
hỡi những ai hằng mến yêu thành !
Các bạn đang sầu khổ,
nào hớn hở reo mừng
và hân hoan tận hưởng
nguồn an ủi chứa chan.

Ca dâng lễ
Tv 134,3.6 (x. Graduale Romanum, p. 110)
Ca tụng CHÚA đi, vì CHÚA nhân hậu,
đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào.
Muốn làm gì là CHÚA làm nên,
chốn trời cao cùng nơi đất thấp,
lòng biển cả và đáy vực sâu.
Đối ca với Tv 91 (x. Graduale Simplex)
ĐC: Xưng tụng Chúa, Thiên Chúa chúng ta quả là điều tốt đẹp

Ca hiệp lễ
3. Tv 121,3-4
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.
Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây,
để họ cùng xưng tụng danh Ngài, lạy Chúa.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)