Menu


[TCPV] Chúa Nhật 5 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật V Thường Niên B - Đang cập nhật

   Nhập lễ
Tv 94,6-7

 
Kim Long
 
Huy Hoàng
 
Kim Long
 
Việt Khôi
   Đáp Ca
Năm B: Tv 146,1-2.3-4.5-6 (Đ. x. c.3a)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
 Thánh Vịnh 146
Thanh Lâm
  Ca Tiến lễ
Tv 16,5.6.7 (Graduale Romanum, p. 273)

   
Cát Minh
   
Nguyên Hữu
   
Kim Long
   
Nguyễn Duy Vi
   
Anphong Hoan
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 106,8-9 hoặc Mt 5,5-6

 
Kim Long
   
Nguyễn Duy
   
La Thập Tự
 
Thái Nguyên
   
Trầm Hương
   
Anphong Hoan
   
Nguyễn Duy
   
Nguyễn Duy
   
Phanxicô
   
Công Giáo/ DQ
   Tạ lễ
Mi Trầm

Từ Duyên

Nguyễn Khắc Xuyên

Ca nhập lễ
x. Tv 94,6-7
Hãy đến đây, ta cúi mình thờ lạy,
phủ phục trước tôn nhan Chúa,
Đấng dựng nên ta,
bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ.

Ca hiệp lễ
1. x. Tv 106,8-9
Nào ta cảm tạ Chúa,
vì lòng Chúa từ nhân
đã làm cho người trần
bao kỳ công tuyệt diệu :
Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình
bụng đói lả, Người cho ăn thoả thích.
2. Mt 5,5-6
Phúc thay ai lo phiền sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an,
phúc thay ai khao khát sống cuộc đời chính trực
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả chí toại lòng.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)