Menu


[TCPV] Mồng 1 Tết: Lễ Tân Niên

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Mồng 1 Tết: Thánh Lễ Tân Niên

   Nhập lễ
Dc 2,11-12

 
Kim Long
 
Nguyễn Duy
 
Đỗ Vy Hạ
 
Nguyễn Duy
 
La Thập Tự
 
Ân Đức/Ap.Hoan
 
Tấn Anh
   Đáp Ca
Chọn thánh vịnh theo mẫu bài đọc

  
Nguyễn Duy
  
Thái Nguyên
  
Huy Hoàng
  
Huy Hoàng
  
Huy Hoàng
  Ca Tiến lễ


   
Công Giáo/DQ
   
Phanxicô
   
Hải Nguyễn
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Mt 28,20

 
Giang Ân
   
Nguyễn Duy
   
Oanh Sông Lam
   
Đạo Minh
   Tạ lễ
Anh Tuấn

Minh Dũng

Ca nhập lễ
x. Dc 2,11-12
Tiết đông nay đã qua rồi,
mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơi bên thềm.
Ngàn hoa rực rỡ vươn lên,
toả hương ngào ngạt khắp miền đồng quê.
Mùa vui hát lại trở về,
tiếng chim gáy đã vẳng nghe thôn làng.

Ca hiệp lễ
Mt 28,20
Chúa nói : “Thầy ở cùng anh em
mọi ngày cho đến tận thế.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)